ΑΠΟΔΕΙΞΗ

το ποσό πληρωμής πρέπει να καταχωρηθεί ΧΩΡΙΣ το ΦΠΑ

ΦΟΡΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ